Provozní řád

Úvod Provozní řád

Chceme zde vytvořit co nejpříjemnější místo nejen pro naše čtyřnohé parťáky, ale také pro nás, jejich psovody. Proto prosím dodržujte pořádek. Po svých pejscích si uklízejte. K vybavení cvičáku se chovejte tak, jak by jste chtěli, aby se lidé chovali na návštěvě u Vás ;-)

 

Není dovoleno volné pobíhání psů po areálu. Na place jsou na volno pouze cvičící pejsci. 

 

Při prohlídkách mějte své pejsky uvázané nebo v kenelkách.

 

Prosím neničte vybavení cvičáku, překážky pro psy používejte jen k činnostem pro ně určeným. Pro děti zde máme pískoviště a jiné aktivity. 

 

V klubovně je možné se občerstvit, budeme zásoby pravidelně doplňovat. V nabídce je nealko pivo, pivo, limo... Za to, co si berete, nezapomeňte zaplatit do kasičky. Ceník je vyvěšen v klubovně.

 

Na cvičák není dovolen vstup agresivním pejskům (ať už k ostatním psům nebo lidem)!!! Pokud takového pejska vlastníte, domluvte si individuální lekce s našimi instruktory.

 

Pokud se nedopatřením stane, že něco poničíte, nahlašte to instruktorovi. 

 

Řiďte se pokyny instruktora. Při nedodržení jeho pokynů můžete být ze cvičáku vykázáni bez náhrady. 

 

Háravé feny pouze po předchozí dohodě s instruktorem.

 

Každý zodpovídá za svého psa!!!

 

Přihlášení na tréninky je závazné. Jeho odhlášení je možné nejpozději 48 hodin před konáním tréninku. V případě pozdní omluvy je účtováno storno v plné výši. Storno není účtováno pouze v případě vyšší moci.

 

Děkujeme, že jste s námi a těšíme se na viděnou

 

Instruktoři cvičáku v Úněticích.